Best Practice Boek

Hoe kan uw gemeente vergunningen, ontheffingen, subsidies, etc. zo eenvoudig mogelijk regelen en implementeren zonder dat daarbij bestuurlijke of andere risico’s worden genomen? Hoe zorgt u ervoor dat uitvoeringskosten worden teruggedrongen? Op basis van jarenlange ervaring en een groot netwerk bij gemeenten beschikt Sira Consulting over slimme en bewezen oplossingen, waarbij de regeldruk voor bedrijven, burgers en de overheid beperkt blijft. Wij delen opgedane kennis, ervaring en praktijkgerichte oplossingen graag met onze opdrachtgevers.

Een voorbeeld is het door Sira Consulting in 2009 uitgebrachte boek ‘Best Practices, 40 producten van Nederlandse gemeenten’. Ondanks de ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, is dit boek voor veel gemeenten nog steeds een inspiratiebron voor het regelarm werken. Interessant in dit boek zijn ook de kant-en-klare verordeningsteksten, antwoorden op (schijn)argumenten tegen best practices en aandachtspunten voor implementatie. Voor meer voorbeelden kunt u ook een eens kijken op de websites van de VNG (Uitkomsten van het programma Beter en Concreter).